Menu

Per uur

Ik werk met een vast uurtarief van €55,00* exclusief BTW.
Alleen de daadwerkelijk gemaakte uren zullen worden gefactureerd. Mijn uren houd ik bij via een uren registratie programma.
Bijgevoegd bij de factuur zal je als klant een overzicht ontvangen van de gemaakte uren.

Minimale uren per week; 4 uur

 

 

* Het is de opdrachtnemer gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven (periodiek) te wijzigen.
Zie hiervoor de algemene voorwaarden